Vesmírný systém pro podniky

Logo/ikona 4Lynx znázorňující číslici 4 IS(S).

Žádné krabicovky

Nabízíme řešení plně na míru. Na začátku s vámi zkonzultujeme vaše potřeby, zmapujeme procesy ve vaší firmě a navrhneme řešení, které vám sedne. Dokážeme najít místa, kde je možné ušetřit čas vašich zaměstnanců. Do projektu zapojíme vaše klíčové zaměstnance a řešení s nimi budeme konzultovat. V neposlední řadě navrhneme proces nasazení a zaškolení zaměstnanců.

Od počátku do konce vývoje informačního systému jste v popředí vy a vaši zaměstnanci. Výsledkem je váš systém, který vám ušetří náklady, usnadní procesy a poskytne užitečný vhled do dějů ve vaší firmě.

Bezpečnost především

Většinu firem neohrožuje útok hackerů z venčí. Největším nebezpečím je únik dat zevnitř společnosti. Bývalý zaměstnanec si ke konkurenci odnese informace o vašich zákaznících, připravovaných projektech atd. Při vývoji informačního systému dbáme na nastavení uživatelských rolí tak, aby měl každý váš zaměstnanec právě takové informace a oprávnění, které potřebuje k výkonu své práce

Dokážeme nastavit bezpečný přístup do systému i pro vaše dodavatele nebo odběratele, pokud je to potřeba. Naše informační systémy provozujeme na vysoce zabezpečené a dostupné infrastruktuře od Googlu.

Výkon: ať vaše zaměstnance nic nebrzdí

Při vývoji informačních systémů obzvláště dbáme na jejich optimalizaci a to jak výkonu serverů tak systému. Dobře optimalizovaný informační systém dokáže zvýšit výkonost vašich zaměstnanců až o 10%. Takový systém také šetří na provozních nákladech.

Klademe důraz na dvě oblasti našich systémů

Automatizace

Během konzultací ještě před zahájením vývoje pravděpodobně odhalíme procesy nebo částí procesů, které lze automatizovat nebo zjednodušit. Díky vhodné automatizaci můžete ušetřit stovky hodin práce vašich zaměstnanců a oni se tak mohou přesunout ke kvalifikovanějším činnostem.

Chytré reporty

Díky našim business inteligence nástrojům jsme schopní rychle vyvíjet i velmi komplexní reporty, které vám umožní efektivně nahlédnout do chodu vašeho podnikání. Na základě nich můžete činit rozhodnutí, které posunou vaši firmu dopředu. Již na začátku naší spolupráce navrhujeme reporty, které jsou pro vás užitečné a budou mít skutečný dopad.

Kryjeme vám záda v příštích letech

Víme, že potřeby vašeho podniku se mění a proto s vámi budeme i nadále spolupracovat. Informační systém budeme ladit, optimalizovat a provádět aktualizace použitých technologií. Kdykoliv se potřeby vašeho podnikání změní, budeme s vámi konzultovat, jak takovou změnu promítnout do informačního systému a navrhnete vhodné řešení. Váš informační systém poroste s vámi a vaším trhem. Jsme vaším partnerem v IT a jsme hrdí na vaše úspěchy.

Pojďme to probrat

Pomůžeme vám dostat váš byznys na web - a k novým zákazníkům. Napište nám, s čím bychom vám mohli pomoct. Ozveme se a najdeme spolu řešení.